9. Forum Rozwoju Mazowsza: debata o przyszłym okresie programowania


W przyszłym roku czekają nas ważne wydarzenia z punktu widzenia realizacji polityki spójności. Po pierwsze, Polskę wraz z pozostałymi krajami Unii Europejskiej czeka przegląd śródokresowy powiązany z ramami wykonania – czyli ocena tego, jak korzystamy z Funduszy Europejskich. Po drugie, okaże się, czy państwa członkowskie zdążą się porozumieć w sprawie budżetu na lata 2021-2027 przed przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.