Kontakt

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 27 21
fax 22 698 31 44
e-mail: biuletyn@rpowm.eu, p.gutowska@mazowia.eu
www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu
Redakcja: Beata Rzymowska, Paulina Gutowska-Jarosz, Dorota Obzejta-Żbikowska (MJWPU)

Realizacja

Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
tel.: 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl
Redakcja: Jerzy Gontarz, Agata Rokita

 

Publikacja bezpłatna

Szukasz dofinansowania? Zeskanuj kod QR     kod QR prowadzący do strony z ogłoszeniami naborów